top of page

Kolejne spotkanie w ramach projektu odbędzie się w Biurze Promocji Bytomia.

Harmonogram konferencji

Piątek, 24 marca 2023 r. 

 

9:15-9:45 Przyjazd i rejestracja uczestników 

09:45-10:00 Rozpoczęcie konferencji.

10:00-11:00 Panel “Bytom, miasto dla młodych?” z udziałem Prezydenta miasta Bytomia Mariuszem Wołoszem.

11:00-11:15 Przerwa kawowa

11:15-12:45 Śląska Karta Młodzieży w Bytomiu –  moderowana dyskusja nad potrzebami i partycypacją młodzieży w Bytomiu z udziałem przedstawicieli Rady Miasta Bytomia

12:45-13:00 Przerwa kawowa

13:00-14:30 Jak wspierać aktywność obywatelską w Bytomiu? – panel z udziałem Aleksandry Prajs - kierownika Biura Promocji Bytomia i Magdaleny Koloch - współzałożycielki Stowarzyszenia Manuffaktura 

14:30 -15:00 Wydarzenie outdoorowe

15:00-15:30 Ewaluacja

bottom of page