top of page

Serię spotkań zainaugurowała dwudniowa konferencja w Gliwicach. Odbyła się ona w dniach 02 - 03 grudnia w Hotelu Royal przy ulicy Jana Matejki 10. 

Harmonogram konferencji

Piątek, 02.12.2022 r. 

10.00 - przywitanie uczestników, rozpoczęcie spotkania.

10.30 -12.00 - Śląska Karta Młodzieży - Gliwice - moderowana dyskusja nad potrzebami i partycypacją młodzieży w Gliwicach z udziałem zaproszonych gości.

12.00-12.15 - przerwa kawowa.

12.15-14.00 - Rola młodzieży i organizacji pozarządowych w funkcjonowaniu instytucji demokratycznych i procesie legislacyjnym - spotkanie z udziałem zaproszonych gości. 

14:00 - 15:00 - przerwa obiadowa.

15:00 - 16:30 - rola organizacji pozarządowych w realizacji działań jednostek samorządu terytorialnego - spotkanie z udziałem przedstawicieli Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, organizacji pozarządowych i lokalnych radnych w formie debaty.

Sobota, 03.12.2022 r.

10.00-11.30 - wpływ polityki lokalnej na jakość życia mieszkańców - panel dyskusyjny 

11.30-11.45 - przerwa kawowa

11.45-13.00 - -metody partycypacji obywatelskiej na poziomie lokalnym - warsztaty liderskie 

13.00-13.15 - przerwa kawowa

13.15- 14.30 - Europejski Rok Młodzieży  - wydarzenie outdoorowe 

14.30-15.30 - przerwa obiadowa 

15.30 -16.00 - sesja ewaluacyjna, zakończenie spotkania

bottom of page