top of page

o projekcie

Młodzieżowa Akademia Demokracji Lokalnej to projekt zainicjowany przez młodzież z Województwa Śląskiego ukierunkowany na zgłębienie znaczenia demokracji i instytucji demokratycznych, wpisujące się w obchody Europejskiego Roku Młodzieży. Projekt stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony śląskiej młodzieży, jak również lokalnych decydentów odnośnie działań, które z jednej strony umożliwiłby im wzajemne spotkanie, a z drugiej pozwoliły na wykształcenie wśród uczestników szeregu praktycznych umiejętności stanowiących odpowiedź na realne potrzeby i problemy. Projekt będzie sprzyjał rzetelnej dyskusji nad aktywnością społeczną i obywatelską młodzieży oraz oceny dotychczasowych działań w tym zakresie. W „Młodzieżowej Akademii Demokracji Lokalnej” wezmą udział poszczególne decydenci i instytucje bezpośrednio związane z tematem przewodnim. Projekt realizowany jest przez 35 osobową grupę projektową.

W ramach trwającego 15 miesięcy projektu, zaplanowany jest szereg integralnie powiązanych ze sobą działań. Jedną z kluczowych części projektu stanowi seria spotkań i wydarzeń umożliwiających bezpośrednie spotkanie młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za politykę oraz ukierunkowanych na ukazywanie znaczenia i wzmacnianie oddziaływania Europejskiego Roku Młodzieży w tym: 2 dwudniowych wydarzeń w Gliwicach i Katowicach, 4 jednodniowych wydarzeń w Dąbrowie Górniczej, Bytomiu, Siemianowicach Śląskich i Mikołowie oraz czterodniowego spotkania w Cieszynie. Spotkania będą ukierunkowane na dyskusję nad potrzebami młodzieży i funkcjonowaniem instytucji demokratycznych na różnych poziomach. Uzupełnią te działania etapy przygotowawczy i promocyjny oraz weryfikacja wiedzy na temat demokracji lokalnej.

Efekty „Młodzieżowej Akademii Demokracji Lokalnej” to m.in. nagrywanie 10 podcastów, opracowanie 7 webinariów; stworzenie modelu symulacji parlamentu europejskiego w formie gry planszowej. przeprowadzenie konsultacji wśród młodzieży w celu diagnozowania potrzeb i opracowanie raportu – „Śląska Karta Młodzieży”. Umożliwiając bezpośredni kontakt śląskiej młodzieży z instytucjami samorządowymi i ich działaczami, projekt kultywuje zachowania i wartości demokratyczne. Zdobyta wiedza i kompetencje, poprzez aktywność młodzieży, przerodzą się w inicjatywy społeczne, a problemy obywatelskie dostaną większy rozgłos w społeczeństwach lokalnych. 

Instytut Roździeńskiego LOGO black poziome.png
organizator
finansowanie
 
PL Współfinansowane przez Unię Europejską_POS.png
bottom of page