top of page

Kolejne spotkanie w ramach projektu odbędzie się w Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich

Harmonogram konferencji

Piątek, 02.06.2023

9:30-9:45 Przyjazd i rejestracja uczestników

9:45-10:00 Rozpoczęcie konferencji

10:00-11:00 Panel dyskusyjny “Siemianowice Śląskie, miasto dla młodych?” z udziałem II Zastępcy Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Beatą Gałecką

11:00-11:15 Przerwa kawowa

11:15-12:45 Śląska Karta Młodzieży w Siemianowicach Śląskich – moderowana dyskusja nad potrzebami i partycypacją młodzieży z udziałem przedstawicieli Rady Miasta Siemianowice Śląskie

12:45-13:00 Przerwa kawowa

13:00-14:00 O aktywności obywatelskiej w Siemianowicach Śląskich – panel dyskusyjny z udziałem lokalnych społeczników i przedstawicieli organizacji pozarządowych

14:00-14:30 Wydarzenie outdoorowe

14:30-15:00 Ewaluacja

bottom of page