top of page

Następne spotkanie w ramach Młodzieżowej Akademii Demokracji Lokalnej odbędzie się 15 sierpnia w Mikołowie. Będziemy czekać na Was w Centrum Aktywności społecznej w Mikołowie pod adresem ul. Rynek 2 od godziny 9:30.

Harmonogram konferencji

Piątek, 15.09.2023 r.

9:30-9:45 - Przyjazd i rejestracja uczestników 

9:45-10:00 - Rozpoczęcie konferencji

10:00-11:00 - Panel dyskusyjny “Mikołów, miasto dla młodych?” z udziałem zaproszonych gości

11:00-11:15 - Przerwa kawowa

11:15-12:45 - Śląska Karta Młodzieży w Mikołowie – moderowana dyskusja nad potrzebami i partycypacją młodzieży z udziałem przedstawicieli Rady Miejskiej Mikołowa

12:45-13:00 - Przerwa kawowa

13:00-14:00 - O aktywności obywatelskiej w Mikołowie  – panel dyskusyjny z udziałem lokalnych społeczników i przedstawicieli organizacji pozarządowych

14:00-14:30 - Wydarzenie outdoorowe

14:30-15:00 - Ewaluacja

bottom of page