top of page
cykl podcastów dotyczących demokracji lokalnej:
Odcinek 1. Budżet obywatelski
00:00 / 05:13
Odcinek 2. Wojewoda a Marszałek
00:00 / 04:38
Odcinek 3. Działalność NGO i wpływ na samorząd
00:00 / 03:22
Odcinek 4. Młodzieżowe Rady
00:00 / 04:14
Odcinek 5. Referendum lokalne
00:00 / 04:57
Odcinek 6. Metropolia w systemie samorządu terytorialnego
00:00 / 03:52
Odcinek 7. Samorząd i aktywizacja obywateli
00:00 / 04:23
Odcinek 8. Rola radnego w społeczności lokalnej
00:00 / 03:22
Odcinek 9. Zarządzanie długiem w jednostkach samorządu terytorialnego
00:00 / 03:52
10. Lokalna Inicjatywa Uchwałodawcza
00:00 / 03:09
bottom of page