top of page
Badanie

Zapraszamy do udziału w ankiecie realizowanej w ramach projektu Młodzieżowa Akademia Demokracji Lokalnej, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Celem ankiety jest zebranie informacji dotyczących poziomu wiedzy młodych mieszkańców województwa śląskiego na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, jak również diagnoza potrzeb młodzieży województwa śląskiego. Wyniki badania przyczynią się do opracowania raportu – „Śląskiej Karty Młodzieży”.

Link: https://forms.gle/q7WondKXR1GRPteJ8

Dziękujemy za udział w badaniu.

bottom of page