top of page
RAPORT

Zapraszamy do skorzystania z informacji zawartych w raporcie "Śląska Karta Młodzieży", który powstał podczas dzięki przeprowadzeniu ankiet i wywiadów wśród młodzieży z województwa śląskiego w ramach projektu Młodzieżowa Akademia Demokracji Lokalnej, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

​Raport w czytelny sposób przedstawia informacje dotyczące poziomu wiedzy młodych mieszkańców województwa śląskiego na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, jak również zawiera diagnozę potrzeb młodzieży województwa śląskiego.

kliknij i pobierz raport

bottom of page