top of page
MADL logo white.png
Najbliższe wydarzenie

Konferencja w Katowicach


Październik - Listopad

Informacje wkrótce

REJESTRACJA WKRÓTCE
nasza inicjatywa

Młodzieżowa Akademia Demokracji Lokalnej to projekt ukierunkowany na zgłębienie znaczenia demokracji i instytucji demokratycznych, wpisujące się w obchody Europejskiego Roku Młodzieży. Projekt stanowi platformę do rzetelnej dyskusji pomiędzy decydentami i uczestnikami oraz wykształcenia tych drugich pod kątem aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży. 

wydarzenia

Informacje wkrótce

Katowice

20.07.2023

START godz. 18:00

WEBINAR: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I ICH ROLA W DEMOKRACJI


Spotkanie z Panem Christianem Jaworskim - założycielem i prezesem Instytutu Śląska Cieszyńskiego,  Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku politologia. Działacz społeczny i koordynator projektów, zaangażowany w życie lokalnej społeczności.

online (ZOOM oraz transmisja FB)

Link do spotkania pojawi się wkrótce!

Młode kobiety i urządzenia

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZEGO PROJEKTU NA FACEBOOKU!

bottom of page